Opleidingen en inschrijvingen

Opleidingen Horeca Academie

Najaar 2016

Hieronder vindt u een overzicht van de opleidingen van de Horeca Academie in het najaar van 2016.

Licht uw onderneming door

Tips en tricks om uw zaak te verbeteren

Deze opleiding is ondertussen een evergreen in het aanbod van de Horeca Academie. Onder het motto 'Meten is weten' krijgt u een hele namiddag tips en tricks om uw zaak te verbeteren. De opleider kijkt hierbij door een financiële bril en bespreekt en leert hoe uw zaak te analyseren. Een aanrader voor elke restaurantuitbater!


Het belang van achtergrondmuziek in horeca

Hoe u klanten bindt (of net wegjaagt)

Op restaurant gaan is een totaalbeleving. Alles moet goed zitten, ook de muziek. Zéker de muziek. Piet De Loof legt uit waarom muziek in een horecazaak belangrijker is dan ooit en welke invloed ze heeft. Hij overloopt veelgemaakte fouten en legt via praktijkvoorbeelden uit hoe een horecazaak zijn muzikale identiteit kan bepalen.

Hoe mijn zaak in de kijker zetten?

Marketingtechnieken toegepast op horeca

Als uitbater hebt u een concept voor uw zaak uitgebouwd en bent u er van overtuigd dat dit goed is. Daarnaast weet u dat u kwalitatieve producten verkoopt. Nu is het nog zaak ook uw klanten hier van te overtuigen. In deze opleiding leert u hoe u te positioneren in de markt en uw zaak meer in de kijker te plaatsen, zowel bij potentiële als bestaande klanten.

De psychologie van de klant

Hoe beïnvloedt u uw gasten?

Elke dag geven u en u w personeel het beste van zichzelf om uw klanten gastvrij te bedienen. Uw klanten zijn namelijk uw bron van inkomsten en dus essentieel voor een succesvolle horecazaak. Het is dan ook uiterst belangrijk dat u weet wie uw klanten zijn en hoe ze denken. De ene klant is de andere niet, maar toch kan u via kleine ingrepen het maximum potentieel halen uit elke gast.

Omgaan met sociale controles

Uw rechten en plichten bij een inspectie

Vroeg of laat wordt elke horecaondernemer geconfronteerd met een sociale controle. Prettig is dit nooit, men kan altijd wel een opmerking maken op een boekhouding of een - verkeerd uitgehangen - arbeidsreglement. Deze praktische opleiding heeft tot doel u een soort van EHBC (eerste hulp bij controles) aan te bieden.


Basisinzichten en vaardigheden in personeelsbeleid

Modulair opleidingstraject

Horeca Vlaanderen biedt u een traject aan van vijf modules waarin alle thema’s van de HR-Toolkit aan bod komen. Deze toolkit werd ontwikkeld door Horeca Vorming Vlaanderen en heeft als doel om ondernemers op weg te helpen naar hun eigen HR-beleid. In dit traject verwerft u de basisinzichten in een samenhangend personeelsbeleid.


Startersopleidingen

Tijdens Horeca Expo Gent 2016

Droomt u ervan om op korte of lange termijn een eigen horecazaak te starten? Of hebt u de stap reeds gezet, maar zit u nog met een aantal vragen? Dan kunnen wij u helpen!
Deze opleiding is niet louter gericht op theorie, maar legt ook het accent op praktische en haalbare tips. Zo krijgt u een goed beeld van punten die cruciaal zijn bij het opstarten van een horecazaak.

Infosessie voor de logiessector

Het nieuwe logiesdecreet en de invoering van Hotel Stars Union

Op 27 januari 2016 keurde het Vlaams Parlement het nieuw logiesdecreet goed. Met dit decreet wordt onder andere een gelijk speelveld gecreëerd voor álle vormen van logies, ook degene in de ‘sharing economy’. Welke zijn deze nieuwe regels dan? En welke veranderingen zijn er ten opzichte van het vorige decreet?


Trends en innovatie in de horeca

De nieuwste wetenschappelijke inzichten

Flanders Food, het innovatieplatform van de foodindustrie, verzamelde doorheen de jaren heel wat wetenschappelijke kennis voor en over de voedingsindustrie in Vlaanderen. Deze kennis wordt nu vertaald naar toepassingen in de horecasector. Hoe kan de wetenschap de motor vormen voor vernieuwing en innovatie in horeca? U komt het in deze opleiding te weten.

Comments